Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2

Parking Flughafen Frankfurt

Langer Kornweg 10 65451 Kelsterbach

PARKLOT > Flughafen Frankfurt am Main > Parking Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2

Allgemein

Parkplatz am Flughafen Frankfurt am Main

Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2 erfüllt die Erwartungen von Kunden, die die klassische Lösung, also den Transferservice zum Flughafen am Abreisetag und Rücktransfer vom Flughafen zum Parkplatz, schätzen und suchen Premium-Lösungen wie überdachte Parkplätze.

Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P2 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Frankfurt am Main (FRA). Der Transfer dauert nur 6 Minuten! Es findet in komfortablen Bussen für Fahrgäste statt.

Der Transfer ist bis zu 4 Personen kostenlos, jede weitere kostet 10 EUR pro Strecke.

Lesen Sie nach der Buchung unbedingt die Anweisungen auf Ihrer Bestätigung und unten.

ANWEISUNGEN:

Am Abreisetag starten Sie Ihre Reise von unserem Parkplatz in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Damit Ihrer Reise nichts im Wege steht, finden Sie sich bitte mindestens 3 Stunden vor Abflug auf unserem Parkplatz ein.

Adresse Ihres Navigationsgeräts: Mein-Flughafenparkplatz-Frankfurt P1 Langer Kornweg 10 65451 Kelsterbach

Unser Team bringt Sie umgehend mit unserem Shuttlebus zum Frankfurter Flughafen: Terminal 1 Abflugbereich (oben) Terminal 2 Abflug-/Ankunftsbereich Genießen Sie Ihren Aufenthalt!

Bei Ihrer Rückkehr kontaktieren Sie uns bitte direkt nach der Landung unter Flughafen Frankfurt telefonisch: +49 06107-6969137.

Unsere Mitarbeiter erwarten Sie an folgenden Standorten am Flughafen Frankfurt: Terminal 1 Abflugbereich (oben), Tür C7 Terminal 2 Abflug/Ankunft, Tür E9

Bildergalerie

Mappe

Informacje prawne

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Parking reservieren

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji